Uploaded 01.08.2016

 

 

CONVOCATOR

 

Nr. înreg.   605  /01.08.2016

 

In vederea participarii la negocierea Contractului Colectiv de Munca la nivel de Unitate, trebuie sa procedati la alegerea reprezentatilor dvs. Acestia se aleg prin vot secret, de catre cel putin jumatate plus unu din numarul total de salariati ai unitatii, S.C. Asitel Agent de Asigurare S.R.L., in conditiile stabilite de Codul muncii. Va rugam ca pana la data de 12.08.2016 sa prezentati procesul-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor desemnati in vederea deschiderii negocierii contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

 

In temeiul dispozitiilor din Codul muncii si legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, reprezentantii salariatilor sunt invitati sa se prezinte in ziua de 16.08.2016, ora 10.00, la sediul nostru din Str. Calea Turzii nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj in sala de sedinte, in vederea comunicarii informatiilor pe care angajatorul le pune la dispozitia reprezentantilor salariatilor precum si a stabilirii locului si calendarului reuniunilor.

 

Departamentul Resurse Umane va afisa prezentul convocator la loc vizibil, la sediul angajatorului.

 

 

Data emiterii:   01.08.2016                                                          Directori Generali

                                                                                                                 Roxana Brastan ______________

                                                                                                         Sergiu Rusu _________________