Uploaded 27.11.2017

 

CONVOCATOR

in conformitate cu prevederile OUG 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social

 

Nr. înreg.   910  /27.11.2017

 

In vederea participarii la negocierile colective pentru majorarea salariilor brute, în contextul transferului CAS si  CASS in totalitate la salariati, potrivit prevederilor OUG 79/2017, pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, trebuie sa procedati la alegerea reprezentatilor dvs.  Acestia se aleg prin vot secret, de catre cel putin jumatate plus unu din numarul total de salariati ai unitatii, S.C. Asitel Agent de Asigurare S.R.L., in conditiile stabilite de Codul muncii. Durata mandatului reprezentanților nu poate fi mai mare de data finalizarii negocierilor. Va rugam ca pana la data de 11.12.2017 sa prezentati procesul-verbal privind alegerea reprezentantilor salariatilor desemnati in vederea deschiderii negocierii colective pentru majorarea salariilor brute, în contextul transferului CAS si CASS in totalitate la salariati.

Va precizam faptul că la aceste negocieri colective, reprezentantii salariatilor pot fi insotiti de un reprezentant al unei federatii reprezentative pentru sectorul de activitate sau al unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, dupa caz.

In temeiul dispozitiilor din Codul muncii si legea 130/1996 privind contractul colectiv de munca, reprezentantii salariatilor sunt invitati sa se prezinte in ziua de 14.12.2017, ora 10.00, la sediul nostru din Str. Calea Turzii nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj in sala de sedinte, in vederea comunicarii informatiilor pe care angajatorul le pune la dispozitia reprezentantilor salariatilor precum si a stabilirii locului si calendarului reuniunilor.

 

Departamentul Resurse Umane va afisa prezentul convocator la loc vizibil, la sediul angajatorului, la punctul de lucru din Sibiu, str. Târgu Peștelui nr. 18/II, jud. Sibiu si pe site la adresa: www.asitel.ro

 

 

Data emiterii:   27.11.2017                                                          Directori Generali

                                                                                                                Roxana Brastan ______________

                                                                                                         Sergiu Rusu _________________